Всего записей: 1
Көянтә - чиләк, кәрзин кебек нәрсәләрне асып йөртү өчен очларында уентыгы яки тимер ыргаклары булган, җилкәгә салына торган озын иңсәле, махсус бөгеп ясалган агач җайланма.