Всего записей: 1
Изү аскы почмаклары түгәрәкләнгән дүртпочмаклы йомшак тукыма кисәгеннән (күп очракта бәрхет) гыйбарәт. Аны хатын-кыз күлмәгендәге күкрәк уемын каплар өчен кулланганнар. Ул эре көмеш тәңкәләр, төймәләр, сәйләннәр, укалы тасмалар белән бизәлгән.